Surový Zdeněk

„Co kdybych tě trochu svázal,“ šeptal mi do ucha a stěží potlačoval chvění hlasu. „Já… já… jak, svázal?“ zaskočila mě jeho nabídka. „Jen trochu, abys měla pocit bezmoci, nic to není,“ vysvětloval mi Zdeněk. „Ale když já se trochu bojím, “ pípla jsem nesměle. Znala jsem Zdeňka ..