Školní výlet

Srdce mi bušilo až v krku. Určitě poznala moje vzrušení, ale reagovala úplně jinak, než jsem předpokládal. Její ruce se chvěly. Pozoroval jsem, že jí ztěžkl dech. Její prsa je vzrušením zvedala. Pohlédla na mě se zmlženýma očima. „Přestaň, přestaň,“ zašeptala. „Jsem tvoje učitelka.“ „Já za to …