Nebojte se udělat změnu

Změna je život, i když s sebou leckdy přináší bolest.

ALE I CELÉ NAŠE ZROZENÍ JE DOPROVÁZENO BOLESTÍ. POKUD BYCHOM HO NEPODSTOUPILI, NEBYLI BYCHOM TADY-:))

Aktuální téma každý den. Proč se všichni tak bojíme změny? Celý svět kolem nás prochází změnou či proměnou každou vteřinou.