Naše těla a energie

Naše těla a energie

Vědci hovoří o lidském těle jako o nepřetržitém spojení mysli a těla. Tento slovní obrat nám ukazuje, že naše těla jsou něco více než jen buňky, molekuly a atomy. Nauka o energiích říká, že  ve skutečnosti jsou naše těla hutná kondenzace vzájemně propojených energetických polí vibrující v určitých vzorcích.  Jedná se o tzv. hologramy – zdánlivě skutečné trojrozměrné obrazy tvořené laserovými paprsky. O tomto pojednává kvantová fyzika, která uvádí skutečnost, že celý vesmír je vlastně hologram a všechno v něm (včetně každého z nás) je také hologram.