Autostop

Zdvihla som ruky a v okamihu som sa ocitla do pol pása vyzlečená. Vtom som pocítila ako ma vzal opatrne do náručia a nesie k posteli. Ako ma kládol, zručne som sa zbavila topánok. Moje vzrušenie každým okamihom narastalo. Ľahol si vedľa mňa, medzitým už tiež do pol pása …